Maďarsko


Maďarsko

Maďarsko, oficiálně Maďarská republika leží ve střední Evropě, konkrétně v Karpatské pánvi, po obou březích řeky Dunaje. Sousedí celkem se sedmi státy, jsou to Rakousko, Slovinsko, Chorvatsko, Srbsko, Rumunsko, Ukrajina a Slovensko. Rozloha Maďarska je 93 030 km2, čímž zaujímá svou rozlohou 107. místo na světě a zabírá pouhé 1 % území Evropy . Počtem obyvatel se podobá České republice, tzn. že zde pobývá asi 10,3 milionů obyvatel. Národnostně je Maďarsko poměrně homogenní stát, 98 % obyvatel tvoří Maďaři, zbytek jsou Němci, Rakušané a Slováci.Hlavním městem Maďarska je Budapešť. Je to město kulturních památek, dobrého jídla a pití. Najdeme zde více než 830 různých historických skvostů.Vzniklo v roce 1873 sloučením tří menších měst – Budína, Starého Budína a Pešti, osídleno však bylo již před více než 50 tisíci lety. Budapešť leží po obou stranách Dunaje a žije zde zhruba 1,7 milionů obyvatel v celkem 23 obvodech. Rozkládá se na ploše 525 km2.