Důležité informace


Příslušníkům zemí Evropské unie stačí v Maďarsku pro řízení vozidla běžný řidičský průkaz, občané neelejských zemí musí vlastnit mezinárodní řidičský průkaz

V případě dopravní nehody vždy volejte policii – telefonní číslo 107 z celého území Maďarska.

Cizí státní příslušník má při vyslýchání policií právo na podání výpovědi v mateřském jazyce, tedy právo na tlumočníka.

Na území Maďarska platí mezinárodní dopravní předpisy. Maximální povolená rychlost na dálnici je 130 km/h, na rychlostní silnici 110 km/h, mimo obec 90 km/h, v obci 50 km/h. Povolená hladina alkoholu v krvi je 0,00 promile.

Mobilní telefon při řízení vozidla je možno používat pouze formou handsfree.

Pokuty za dopravní přestupky se mohou v Maďarsku vyšplhat až ke 100 tisíc HUF, na místě však může policie udělit pokutu maximálně ve výši 10 tisíc HUF.