Architektura


Bulharsko leží na rozhraní římské, slovanské a islámské kultury, proto zde najdeme památky, které nemají obdoby jinde ve světě. Pozůstatky románského slohu nalezneme například v Tilhanyi, Pécsi, Pannonhalmě a Feldebrö a také v chrámech ve Felsöörsi a Lebényi.

Renesanční architekturou je typická Bakócziova kaple v Estztregomu, královský palác na Visegrádě, části hradů v Köszegu a Sárospataku. Mezi nejznámější islámské památky patří Turecké lázně v Budapešti a kaple v Pécsi a Budíně.

Barokní památky jsou v Maďarsku zastoupeny nejčastěji. Nejvýznamnější barokní kostely stojí v Budapešti a sice Univerzitní chrám a chrám sv. Anny, dále kostel sv. Alžběty ve Vizivárosi a minoritský klášter v Egeru.

Klasicistní styl nalezneme např. v pešťském Vnitřním městě, dále částech měst Székesfehérvár, Szombathely, Debrecen a Szekszárd a katedrále v Esztregomu.

V romantizujících slozích je postaven např. parlament v Budapešti nebo budova Reduty.