Maďarská hudba


Maďarská hudba je v Evropské kultuře stejně výjimečná, jako maďarský jazyk. V minulosti byla nejvíce ovlivněna hudbou cikánskou, později také západní evropskou kulturou. K nejznámějším maďarským skladatelům patří Zoltán Kodály, Bela Bartók, Ferenc Liszt. Všichni byli ovlivněni především lidovými maďarskými písněmi.

Národním maďarským tancem je čardáš, jehož původ se datuje do konce 18. století. Slovo čardáš vychází z maďarského csárda – venkovská krčma. Jedná se o kombinaci mužského pomalého tance (lassu) a rychlého párového tance (friska), který se tančí v 2/4 nebo 4/4 rytmu.

Text maďarské hymny (hymnusz) pochází z roku 1823 a autorem je básník Ferenc Kölcsey, hudbu složil v roce 1844 Ferenc Erkel. Popisuje významné maďarské historické události, jako např. hrdinství knížete Megyera Arpáda, vítězství krále Matyáše Korvína nad Rakušany, nebo mongolské a turecké nájezdy. Od roku 1918 se stala oficiální státní hymnou První Maďarské republiky (později Maďarského království, Maďarské lidové republiky, nyní Maďarské republiky).

Úryvek maďarské hymny – překlad do češtiny:

Bože, žehnej Maďarovi

láskou a bohatstvím.

Navždy, Bože můj, ho chraň!

V boji s nepřítelem žehnej jeho zbraň!

Zlý dlouho naň osud byl,

dej mu, Pane, léta plná milosti!

Vždyť ten národ si již odpykal

hříchy minulé i budoucí