Měna Měnovou jednotkou v Maďarsku je maďarský forint - HUF. Forint se...
Vlajka Oficiálním státním znakem Maďarské republiky je vlajka, která má tři...
Geografie Jedná se o převážně nížinatou zemi, pouze v severní části Maďarska...
Vodstvo Maďarskem protékají dvě hlavní řeky a to Dunaj (jeho délka...
Podnebí Podobně jako Česká republika leží i Maďarsko na styku oceánského...