Geografie


Jedná se o převážně nížinatou zemi, pouze v severní části Maďarska můžeme najít pahorkatiny a hornatiny, zejména u východních hranic se Slovenskem. Většina území (84 %) má nadmořskou výšku do 200 m n.m. Zbytek je v rozmezí 200 – 400 m n.m. Pouhé 2 % přesahují nadmořskou výšku 400 m n.m. Nejvyšší horou je Kékes (1014 m n.m.) v pohoří Mátra, které je chráněnou krajinnou oblastí.Druhým nejvyšším vrcholem je Galya (964 m n.m).Oblast je pokryta převážně listnatými, dubovými a bukovými lesy. V zimním období je toto pohoří hojně vyhledáváno lyžaři, největší zájem je o horské osady Galyatetö, Mátraháza a Parád. Z dalších pohoří můžeme zmínit Zemplínské vrchy a Bukové hory.

Na jihu Maďarska se rozkládá Velká uherská nížina, rozprostřená podél Dunaje, Tisy a Drávy. Její rozloha je 100 tisíc m2 a zasahuje na území Srbska a Rumunska. Původní stepi byly většinou přeměněny na ornou půdu a pastviny. V této významné zemědělské oblasti se pěstují především obilniny, řepa, tabák, zelenina a vinná réva.

Na území Maďarské republiky se nachází několik národních parků a chráněných území. Nejznámější je Bukový národní park (Bükki Nemzeti Park), Hortobáďský národní park (Hortobágyi Nemzeti Park) - největší step v Evropě a Malokumánský národní park (Kiskunsági Nemzeti Park) s pohyblivými pískovými dunami. Další velmi důležitou chráněnou zónou je poloostrov Tihany, který zabíhá do Balatonu a je na něm mnoho historických a uměleckých památek, lidová architektura i jeskyně s prameny minerálních vod.