Vlajka


Oficiálním státním znakem Maďarské republiky je vlajka, která má tři stejně široké pruhy – červený, bílý a zelený. Červená barva má symbolizovat sílu a krev prolitou vlastenci za svobodu země, bílá oddanost a čistotu, zelená naději. V současné době se častěji můžeme setkat také s neoficiální verzí – vlajka v jejíž střední části je umístěn státní znak.

Maďarská vlajka