Vodstvo


Maďarskem protékají dvě hlavní řeky a to Dunaj (jeho délka na území Maďarska je 417 km) a Dráva (725 km). Dalšími významnými řekami jsou Rába, Tisa, Concó a další. Turisticky známé je zejména Blatenské jezero neboli Balaton, které se táhne podél jihovýchodního úpatí hor Bakony. Jedná se o nejdelší jezero ve střední Evropě. Pro svou rozlohu (596 km2)se mu říká také Magyar tender – Maďarské moře. Jeho průměrná hloubka je 3 m, maximální je 11 m (především na severu je Balaton hlubší), dno je pokryté jemným pískem. Pro jezero jsou typické velké, až 1,8 m vysoké vlny, které mají na svědomí severozápadní větry. Balaton je hned po Budapešti druhým nejčastějším cílem turistů. Pramení zde minerální a termální prameny. Jelikož není Blatenské jezero příliš hluboké, voda se v něm rychle prohřívá, v letních obdobích dosahuje teploty mezi 20 až 27 °C. Jezero se dále využívá převážně k rybolovu, lodní dopravě a vodním sportům, zejména jachtingu.

Maďarsko také patří mezi krajiny s největším bohatstvím minerálních a léčivých vod v Evropě. Eviduje se zde přes 500 pramenů, většina z nich vyvěrá na okraji Velké Uherské nížiny.